Pages Menu
Categories Menu

“Nem csinálhatunk komoly közgazdaságtant anélkül, hogy ne lennénk játékos kedvűek.”
(Krugman, Paul: The Accidental Theorist. Slate, 1997, január 23.)

Az Intézet oktatási tevékenységének súlypontját a közgazdaságtani alapozó tárgyak (bevezetés a közgazdaságtanba, mikroökonómia, makroökonómia, nemzetközi közgazdaságtan) és az ezeken alapuló elméleti szaktárgyak oktatása képezi. Ezeket a tárgyakat minden gazdaságtudományi alapszakon oktatjuk a Karon. Az összes mesterszakon oktat az Intézet legalább egy haladó szintű közgazdaságtani alaptárgyat, továbbá elméleti szaktárgyakat. Az angol nyelvű képzésekben (Business Administration and Management alapszak, International Economy and Business és MBA mesterszakok) ugyanezeket a tárgyakat angol nyelven oktatjuk. Az Intézet nagyon jelentős oktatási tevékenységet végez az Egyetem öt másik karán is átoktatás keretében.

Intézetünk a gazdálkodási és menedzsment, valamint a Business Administration and Management alapszakok irányításával, működtetésével kapcsolatos feladatokat is ellátja. A mesterszakok között az MBA magyar és angol nyelvű képzés szakvezető intézete vagyunk.

Oktatási tevékenységünkben nagy hangsúlyt helyezünk az oktatás magas színvonalának biztosítására. Célunk, hogy hallgatóink számára nemzetközileg csereszabatos, versenyképes tudást nyújtsunk. Ennek érdekében lehetőség szerint a sztenderd közgazdaságtani tananyagokat tartalmazó nemzetközi tankönyveket használjuk. Módszertani alapelvünk az, hogy fejlesszük a hallgatók közgazdaságtani gondolkodásmódját, problémamegoldó és elemző képességeit.

A tudományos kutatási tevékenység az oktatás mellett az intézet másik fő tevékenységi területe. Az intézet oktatói jelentős tudományos tevékenységet mutatnak fel, amely komoly elismerést vált ki akadémiai körökben. Kutatóink képesek megjelenni szakterületük legrangosabb nemzetközi fórumain, munkakapcsolatban állnak vezető hazai és nemzetközi kutatócsoportokkal, valamint rangos tudományos kitüntetéseket szereztek.

Az Intézetben három intézeti tanszék működik:

  • Mikro- és makroökonómia tanszék
  • Közpolitikai elemzés tanszék
  • Környezetgazdaságtan tanszék